فایل های دسته بندی ادبیات - صفحه 4

آمیختگی زبان عربی

الفباي عربي 28 حرف است كه نيمي از حروف شمسي و نيمي ديگر قمري هستند

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان

در این کار تحقیقی هدف ما بر آن بوده است که آرا و اندیشه های یگانه ی دوران را از میان اثر ارزنده ی ادبی اش( دیوان اشعار) مورد ارزیابی و نقد بررسی قرار داد تا از میان اشعار به بازخوانی نظریات و افکار عالمانه ی « شاعر فقیه» بپردازیم.

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی موضوع اسطوره

در قرن حاضر كه قرن پيشرفت در علم و فن آوري است. كمتر كسي احساس نياز به گذشته خود مي كند. گذشته اي كه ثمره آن امروز است. براي انسان امروز اسطوره هنوز واژه اي نا آشناست.

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دفتر سبز بهاران نگرشي بر ساختار و محتواي اشعار و آثار سيمين بهبهاني شاعر معاصر

قرن معاصر بانوان شاعري را در دامان خود پرورده است كه هر يك به سهم خود چنان ذوق و ابتكاري در كار سرودن شعر از خود نشان داده اند كه روزگار، سخن ايشان را هرگز به فراموشي نخواهد سپرد و سيمين بهبهاني يكي از آنان است.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

غزل شکل نهایی و تکامل یافته ی شعر ماست و شاید بتوان گفت قدیمی ترین قالبی است که در شعر فارسی توانسته است حیات خود را به هزاره ی جدید بکشاند و این کار کوچکی نیست .

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی موضوع شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك

امروزه مطالعات زبان¬شناختي در گوشه گوشه جهان جايگاه برجسته‌اي را به خود اختصاص داده است و در اين ميان بررسي‌هاي واج¬شناختي از ديدگاه مختلف نظري مطرح گرديده است.

قیمت : 16,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رشته ادبیات - مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی و نیما یوشیج

سالهاست كه نام رودكي پيوسته با عنوان «پدر شعر فارسي» و نام نيما يوشيج (علي اسفندياري) با عنوان «پدر شعر نو فارسي» همراه بوده است و گاه خواننده بدون آنكه علت واقعي اين وجه تسميه را بداند آن را به خاطر سپره و بارها ذكر نموده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش مقايسه‌اي خمريات ابونواس با منوچهری و حافظ 246 ص

ابونواس حسن بن‌هانی بن عبدالاول بن صباح مکنّی به ابونواس، از شاعران برجسته ی دوره ی عباسی بود. وی در یکی از روستاهای اطراف اهوازدر سال 145 هـ.ق بدنیا آمد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی)

به منظور بیان و توصیف مفاهیم و حفظ و غنای زبان می توان با استفاده از فرایند وندافزایی اقدام به واژه سازی و واژه پردازی کرد این پژوهش بر آن است تا انواع وندها و ستاکهای سادة فعلی را که طی وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار از آنها استفاده می شود، تعیین نماید

قیمت : 7,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی