اخرین محصولات ثبت شده

بررسی استاندارد خوراك دام و طيور و آبزيان-اكسيد منيزيم مورد مصرف در مكمل هاي معدني

دانلود فایل کامل بررسی استاندارد خوراك دام و طيور و آبزيان-اكسيد منيزيم مورد مصرف در مكمل هاي معدني در قالب فایل word و متشکل از 22 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی استاندارد خوراك دام – اندازه گيري زيرالنون به روش كروماتوگرافي لايه نازك

دانلود فایل کامل بررسی استاندارد خوراك دام – اندازه گيري زيرالنون به روش كروماتوگرافي لايه نازك در قالب فایل word و متشکل از 29 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی استاندارد آرد كنجاله بادام زميني

دانلود فایل کامل بررسی استاندارد آرد كنجاله بادام زميني در قالب فایل word و متشکل از 37 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ارتباط حیوانات

دانلود فایل کامل بررسی ارتباط حیوانات در قالب فایل word و متشکل از 13 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اختلالات متابولیکی در پرورش گاو

دانلود فایل کامل بررسی اختلالات متابولیکی در پرورش گاو در قالب فایل word و متشکل از 19 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اجزای یک ساختمان

دانلود فایل کامل بررسی اجزای یک ساختمان در قالب فایل word و متشکل از 69 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

همه چیز در مورد آجر

دانلود فایل کامل بررسی اجر در قالب فایل word و متشکل از 14 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ابزار و مواد بنایی و مطالبی پیرامون انها

دانلود فایل کامل بررسی ابزار و مواد بنایی و مطالبی پیرامون انها در قالب فایل word و متشکل از 70 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اب بند ها و انواع ان

دانلود فایل کامل بررسی اب بند ها و انواع ان در قالب فایل word و متشکل از 18 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

دانلود فایل کامل بررسی کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران در قالب فایل word و متشکل از 109 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی انفلوانزای مرغی

دانلود فایل کامل بررسی انفلوانزای مرغی در قالب فایل word و متشکل از 10 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

دانلود فایل کامل بررسی استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور در قالب فایل word و متشکل از 21 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل